Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2014

12:15
12:14
Stay Strong. | via Facebook
mademoiselleKA
12:13
albo się w końcu zejdziemy, albo się pozabijamy. trzeciej opcji nie ma.
— nocne rozmowy.
mademoiselleKA
12:12
Uwielbiam palić. Palenie jest jak zapominanie. To wszystko co mam, kiedy wszystko się chrzani. Zapalić i się zamknąć. Dym zakrywa wszystko. Całe to gówno.
— Wyśnione miłości
mademoiselleKA
12:12
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
mademoiselleKA
12:10
mademoiselleKA
12:09
mademoiselleKA
12:06

June 28 2014

mademoiselleKA
17:22
4313 f670
simple.
mademoiselleKA
17:22
8783 8aa5
I nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego jak bardzo mnie kręcisz
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaannnieee annnieee
17:22
0162 7abb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
17:16
3970 cd17 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahavingdreams havingdreams
17:15
Boli mnie Twoja nieobecność
Reposted frommelanchujnia melanchujnia

May 25 2014

09:45
Nie powinnam Cię była w ogóle dopuścić do siebie. To był mój pierwszy błąd.
mademoiselleKA
09:43
2955 d5f2
podsumowując
Reposted fromthreewords threewords
mademoiselleKA
09:42
I nagle widzisz uśmiech. TEN uśmiech.  Ten, którego tak bardzo Tobie brakowało. I nagle nie możesz powstrzymać swoich ust i uśmiechasz się. Zaczynasz się serdecznie śmiać.  I wiesz, że to właśnie to było Ci potrzebne, żeby wszystko wróciło do normy.
— życiowe, okolicznościowe.
mademoiselleKA
09:42
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób.
— Nora Roberts
Reposted fromumorusana umorusana viathreewords threewords
mademoiselleKA
09:39
Chciałabym mieć możliwość porozmawiania z Tobą. Tak po prostu. O wszystkim. Twarzą w twarz. Ktoś powiedziałby pewnie ,,Dziewczyno! Po co Ci to? Przecież to samobójstwo, narażać się na takie emocje, takie przeżycia." Odpowiedziałabym wtedy ,,Przecież przez ostatnie lata, gdy go nie widziałam, wcale nie było lepiej." 
— okiemnieogarniesz.soup.io
mademoiselleKA
09:36
Ludzi cierpiących po stracie kogoś bliskiego w żaden sposób nie można pocieszyć. Oni po prostu muszą to przecierpieć.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viathreewords threewords
mademoiselleKA
09:35
7841 5520
Reposted fromkaiee kaiee viathreewords threewords
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl